<acronym id="ayj49"><listing id="ayj49"></listing></acronym>

<th id="ayj49"><p id="ayj49"></p></th>

<rp id="ayj49"><acronym id="ayj49"><u id="ayj49"></u></acronym></rp>

<tbody id="ayj49"></tbody>
  <legend id="ayj49"></legend>

   <th id="ayj49"></th>
   <th id="ayj49"></th>

   Máy xúc ?ào

    1. 630 C?ng su?t ??nh m?c(KW): 74/82
     Dung tích gàu ?ào ??nh m?c(m3): 0.3
     Tr?ng l??ng v?n hành(Kg): 7600
    1. 630A C?ng su?t ??nh m?c(KW): 70
     Dung tích gàu ?ào ??nh m?c(m3): 0.3
     Tr?ng l??ng v?n hành(Kg): 7600
    1. 620CH C?ng su?t ??nh m?c(KW): 82/74/74.5
     Dung tích gàu ?ào ??nh m?c(m3): 0.2
     Tr?ng l??ng v?n hành(Kg): 8000

   S?n ph?m Chúng t?i bao g?m: Máy xúc bánh l?p; Máy ?i; Máy lu; Máy xúc ?ào; Máy r?i ???ng; C?n tr?c b?c x?p; Xe tr?n bê t?ng và các linh ph? ki?n máy móc...S?n ph?m ?? nh?n ???c ch?ng nh?n ISO9001 và ISO14001 v? thi?t b? xay d?ng t?i TQ, ?? ???c xu?t kh?u sang h?n 50 nhà n??c trên th? gi?i nh? M?, Euro, Chau ??i d??ng, Chau á, Trung ??ng, Chau Phi v.v. C?ng ty SINOMACH n?m ? TP Th??ng Chau, giao th?ng r?t thu?n ti?n, cách say bay Th??ng H?i 2-3h ?i ? t?, và cách b?n c?ng Th??ng H?i 3h; cách b?n c?ng Ch??ng Gia C?ng 1h.

   日韩激情无码毛片小视频
   <acronym id="ayj49"><listing id="ayj49"></listing></acronym>

   <th id="ayj49"><p id="ayj49"></p></th>

   <rp id="ayj49"><acronym id="ayj49"><u id="ayj49"></u></acronym></rp>

   <tbody id="ayj49"></tbody>
    <legend id="ayj49"></legend>

     <th id="ayj49"></th>
     <th id="ayj49"></th>