<acronym id="ayj49"><listing id="ayj49"></listing></acronym>

<th id="ayj49"><p id="ayj49"></p></th>

<rp id="ayj49"><acronym id="ayj49"><u id="ayj49"></u></acronym></rp>

<tbody id="ayj49"></tbody>
  <legend id="ayj49"></legend>

   <th id="ayj49"></th>
   <th id="ayj49"></th>

   Máy ?i

    1. 713H C?ng su?t ??nh m?c(KW): 97
     Chi?u sau ?i t?i ?a(mm): 560
     Tr?ng l??ng v?n hành(Kg): 12000
    1. 717H C?ng su?t ??nh m?c(KW): 132/125
     Chi?u sau ?i t?i ?a(mm): 535
     Tr?ng l??ng v?n hành(Kg): 14500
    1. 719H C?ng su?t ??nh m?c(KW): 138/143
     Chi?u sau ?i t?i ?a(mm): 535
     Tr?ng l??ng v?n hành(Kg): 15900
    1. 722H C?ng su?t ??nh m?c(KW): 162
     Chi?u sau ?i t?i ?a(mm): 535
     Tr?ng l??ng v?n hành(Kg): 16100
    1. 722-5 C?ng su?t ??nh m?c(KW): 162
     Chi?u sau ?i t?i ?a(mm): 535
     Tr?ng l??ng v?n hành(Kg): 16600
    1. 722-6 C?ng su?t ??nh m?c(KW): 164
     Chi?u sau ?i t?i ?a(mm): 535
     Tr?ng l??ng v?n hành(Kg): 16500
    1. 720MH C?ng su?t ??nh m?c(KW): 147/160
     Chi?u sau ?i t?i ?a(mm): 500
     Tr?ng l??ng v?n hành(Kg): 15400
    1. 724M C?ng su?t ??nh m?c(KW): 175
     Chi?u sau ?i t?i ?a(mm): 500
     Tr?ng l??ng v?n hành(Kg): 19000
    1. 724MH C?ng su?t ??nh m?c(KW): 175
     Chi?u sau ?i t?i ?a(mm): 470
     Tr?ng l??ng v?n hành(Kg): 19000
    1. 731M C?ng su?t ??nh m?c(KW): 228
     Chi?u sau ?i t?i ?a(mm): 470
     Tr?ng l??ng v?n hành(Kg): 24000
    1. 735M C?ng su?t ??nh m?c(KW): 257
     Chi?u sau ?i t?i ?a(mm): 470
     Tr?ng l??ng v?n hành(Kg): 27500
   日韩激情无码毛片小视频
   <acronym id="ayj49"><listing id="ayj49"></listing></acronym>

   <th id="ayj49"><p id="ayj49"></p></th>

   <rp id="ayj49"><acronym id="ayj49"><u id="ayj49"></u></acronym></rp>

   <tbody id="ayj49"></tbody>
    <legend id="ayj49"></legend>

     <th id="ayj49"></th>
     <th id="ayj49"></th>