<acronym id="ayj49"><listing id="ayj49"></listing></acronym>

<th id="ayj49"><p id="ayj49"></p></th>

<rp id="ayj49"><acronym id="ayj49"><u id="ayj49"></u></acronym></rp>

<tbody id="ayj49"></tbody>
  <legend id="ayj49"></legend>

   <th id="ayj49"></th>
   <th id="ayj49"></th>

   Máy xúc bánh l?p

    1. 918H T?i tr?ng ??nh m?c (Kg): 2000
     ??u ra ??nh m?c (KW): 60
     N?ng l?c gàu xúc ??nh m?c (m3): 1.1
    1. 933 T?i tr?ng ??nh m?c (Kg): 3000
     ??u ra ??nh m?c (KW): 92
     N?ng l?c gàu xúc ??nh m?c (m3): 1.7
    1. 937H T?i tr?ng ??nh m?c (Kg): 3000
     ??u ra ??nh m?c (KW): 97
     N?ng l?c gàu xúc ??nh m?c (m3): 1.7
    1. 947H T?i tr?ng ??nh m?c (Kg): 4000
     ??u ra ??nh m?c (KW): 132
     N?ng l?c gàu xúc ??nh m?c (m3): 2.35
    1. 955T T?i tr?ng ??nh m?c (Kg): 5000
     ??u ra ??nh m?c (KW): 162
     N?ng l?c gàu xúc ??nh m?c (m3): 3.0
    1. 957H T?i tr?ng ??nh m?c (Kg): 5000
     ??u ra ??nh m?c (KW): 158/162
     N?ng l?c gàu xúc ??nh m?c (m3): 3
    1. 957S T?i tr?ng ??nh m?c (Kg): 5000
     ??u ra ??nh m?c (KW): 158/162
     N?ng l?c gàu xúc ??nh m?c (m3): 3
    1. 957Z T?i tr?ng ??nh m?c (Kg): 5000
     ??u ra ??nh m?c (KW): 158/162
     N?ng l?c gàu xúc ??nh m?c (m3): 3
    1. 966 T?i tr?ng ??nh m?c (Kg): 6000
     ??u ra ??nh m?c (KW): 174.5
     N?ng l?c gàu xúc ??nh m?c (m3): 3.7
    1. 980H T?i tr?ng ??nh m?c (Kg): 7500
     ??u ra ??nh m?c (KW): 216
     N?ng l?c gàu xúc ??nh m?c (m3): 4.2
    1. 996 T?i tr?ng ??nh m?c (Kg): 9000
     ??u ra ??nh m?c (KW): 250
     N?ng l?c gàu xúc ??nh m?c (m3): 5.1
    1. 9126 T?i tr?ng ??nh m?c (Kg): 12000
     ??u ra ??nh m?c (KW): 390
     N?ng l?c gàu xúc ??nh m?c (m3): 6.6
   日韩激情无码毛片小视频
   <acronym id="ayj49"><listing id="ayj49"></listing></acronym>

   <th id="ayj49"><p id="ayj49"></p></th>

   <rp id="ayj49"><acronym id="ayj49"><u id="ayj49"></u></acronym></rp>

   <tbody id="ayj49"></tbody>
    <legend id="ayj49"></legend>

     <th id="ayj49"></th>
     <th id="ayj49"></th>